Installeer Flash Player om dit beeldfragment te bekijken

De Okkernoot uit Vollezele is een tehuis dat woon¬gelegenheid, bezigheid en kortopvang biedt aan mensen met autisme of autismespectrumstoornissen.

De Okkernoot werd door een geëngageerde groep vrijwilligers opgericht in 1991 en werd als officiële instelling voor opvang en huisvesting van personen met een handicap door de Vlaamse overheid erkend in 1998. Er volgden verschillende uitbreidingen. Een belangrijke uitbreiding in 2006 bracht het aantal “bedden” op 54.

De aldus gerealiseerde capaciteit volstaat nog lang niet om de nood aan opvang- en huisvestingsplaatsen te lenigen. Voortdurend ontvangt De Okkernoot dringende en permanente aanvragen voor opname van personen met autisme of met een stoornis horend tot het spectrum van autisme, de wachtlijst telt op dit ogenblik een tachtigtal personen. Hierbij stellen we vast dat er in het bijzonder voor (rand)normaal begaafde personen' of licht mentaal gehandicapte personen met autisme op dit ogenblik vrijwel geen aanbod bestaat op het vlak van voorzieningen. Inderdaad vallen mensen van deze groep vaak uit de boot, omdat traditionele instellingen geen aangepaste begeleiding bieden aan deze vaak beter functionerende personen. Nochtans mislukken vele pogingen om deze mensen in normale werk- en leefomstandigheden te laten functioneren.

De Okkernoot neemt de uitdaging aan om een oplossing te bieden aan deze doelgroep.
Hiertoe moest dringend op zoek gegaan worden naar een gepaste nieuwe locatie. De Okkernoot kwam in contact met de Zusters Sacramentinen, die een oplossing zochten voor het leegstaande oude kloostergebouw in de Cypriaan Verhavertstraat in Halle. Na vruchtbare gesprekken is het nu tot een erfpachtovereenkomst gekomen met een duur van 35 jaar.
De ruime kloostertuin maakt deel uit van de erfpacht en biedt een meerwaarde aan het verblijf van onze cliënten.

In 2006 bekwam De Okkernoot een uitbreiding met tien plaatsen. Sinds april 2007 ging De Okkernoot in haar nieuwe locatie van start met twee leefgroepen

De uitdaging voor De Okkernoot is tweevoudig :

 

Draag je financiële steentje bij !

Giften aan De Okkernoot zijn fiscaal aftrekbaar : stort op rekening 068-2255276-53 en vermeld “gift”.
Voor de levensgenieters biedt De Okkernoot jaarlijks zeer degelijke wijn te koop aan.
Vraag het foldertje aan op de.okkernoot@skynet.be of per telefoon op 054 56 74 53.

Vacatures (update 25/01/2016)

DE OKKERNOOT in VOLLEZELE zoekt Begeleider - coach (m/v)